Support Hey!Say! JUMP & Ryutaro

แง้~~~~ เปิดมาเช็คข่าวก็เจอข่าวน้องริวเลย มายก๊อตตตตต
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราก็ยังจะ Support Hey! Say! JUMP & Morimoto Ryutaro อยู่
และเชื่อว่า ริวจังต้องกลับมาหา JUMP แน่ๆ ไม่ว่านานเท่าไหร่ พวกเราแฟนคลับก็จะรอ....
รอวันที่ริวจังจะกลับมายิ้ม หัวเราะ ทะเลาะกับยามะ (ฮ่ะๆ)
ถึงตอนนี้จะมีเรื่องที่ต้องร้องไห้ ท้อแท้ หรือ เสียใจ อย่าลืมนะ ว่า แฟนคลับทั่วโลก
คอยให้กำลังใจอยู่นะ ทุกคนใน JUMP ก็คงจะคิดเหมือนกัน

สุดท้าย ...

I LOVE YOU Yamada Ryosuke
I LOVE YOU Chinen Yuri
I LOVE YOU Nakajima Yuto
I LOVE YOU Okamoto Keito
I LOVE YOU Morimoto Ryutaro
I LOVE YOU Arioka Daiki
I LOVE YOU Inoo Kei
I LOVE YOU Takaki Yuya
I LOVE YOU Yaotome Hikaru
I LOVE YOU Kota Yabu

I LOVE YOU FOREVER "Hey! Say! JUMP"

Topic : Diary
Genre : Diary

Post a comment

Private comment

Profile

Shirayuki_Care

Author:Shirayuki_Care
Name --> Shirayuki_Care
My idol --> Hey!Say!JUMP
Main --> Chinen Yuri

>> FANART♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥

♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥


Muzicons.com

♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥•♥

Latest journals
Latest comments
Latest trackbacks
Monthly archive
Category
Search form
Display RSS link.
Link
Friend request form

Want to be friends with this user.